ZA TRAJNOSTNO PRIHODNOST

Inovacije, trajnostna prihodnost in izboljševanje kakovosti bivanja.

V skladu s svojim poslanstvom, vizijo in vrednotami se MIK inštitut dr. Petra Novaka zavezuje k ustvarjanju inovacij, ki bodo vodile do boljšega življenja in trajnostne prihodnosti. S kombinacijo naprednih prezračevalnih naprav in spodbujanjem podjetniškega duha skozi razvojni startup inkubator si prizadevamo za izboljšanje kakovosti bivanja posameznikov ter za trajnostno in inovativno družbo.

Ključni cilj Razvojnega centra MIK je ustvariti trajnostno in tehnološko napredno okolje, ki bo v središče postavilo izboljšanje kakovosti bivanja. S kombinacijo proizvodnje prezračevalnih sistemov in razvojnega inkubatorja za startupe, bomo omogočili razvoj, testiranje in uvajanje inovacij, ki bodo spodbudile udobje, zdravje in trajnostno bivanje.

PRVA FAZA

Razvoj in proizvodnja prezračevalnih sistemov

Ustanovili bomo ekipo za razvoj učinkovitih prezračevalnih sistemov, zagotavljali trajnostno proizvodnjo z recikliranimi materiali in zgradili sodoben robotiziran obrat za najvišje standarde kakovosti.

Inoviraj zdaj

Raziskave in razvoj

Ustanovili bomo skupino strokovnjakov, ki bo raziskovala in razvijala inovativne prezračevalne sisteme. Poudarek bo na energetski učinkovitosti, inteligentnih rešitvah in kakovosti zraka v zaprtih prostorih.

Trajnostna praksa

Poskrbeli bomo, da bo proizvodnja prezračevalnih sistemov skladna z najvišjimi trajnostnimi standardi. Uporabljali bomo reciklirane materiale, energetsko učinkovite procese ter se zavezali k zmanjšanju vpliva na okolje.

Proizvodnja visokokakovostnih sistemov

Zgradili bomo najsodobnejši robotiziran proizvodni obrat za prezračevalne sisteme. Proizvodnja bo temeljila na visokih standardih kakovosti, trajnosti ter uporabi naprednih tehnologij.

DRUGA FAZA

Razvojni inkubator za inovacije

V razvojnem inkubatorju bomo inovativnim startupom nudili mentorsko podporo, omogočili dostop do tržnih kanalov in jih povezali s proizvodnjo prezračevalnih sistemov za testiranje in sodelovanje.

Inoviraj zdaj

Sprejem startupov

V razvojni inkubator bomo sprejeli mlade in obetavne startupe, ki se ukvarjajo z inovacijami za izboljšanje kakovosti bivanja. Izbrani startupi bodo deležni mentorske podpore, izobraževanj ter dostopa do najsodobnejših tehnoloških virov.

Mentorstvo in podpora

Zagotovili bomo skupino izkušenih mentorjev in svetovalcev, ki bodo startupom pomagali pri razvoju poslovnih modelov, tehnologij in trženjskih strategij. Cilj je omogočiti hitrejšo rast in uspeh inovativnih projektov.

Povezovanje z industrijo

Razvojni inkubator bo vzpostavil tesno povezavo s proizvodnjo prezračevalnih sistemov. Startupi bodo imeli priložnost za testiranje svojih rešitev v realnem okolju ter se potencialno povezati za sodelovanje ali integracijo v proizvodnjo.

Uvajanje na trg

Inštitut bo omogočil startupom dostop do tržnih kanalov, distribucijskih partnerjev ter potencialnih strank. Cilj je zagotoviti uspešno komercializacijo inovacij ter njihov pozitiven vpliv na izboljšanje kakovosti bivanja.

TRETJA FAZA

Inovacijski dogodki in mreženje

Organizirali bomo inovacijske delavnice z najnovejšimi trendi in tehnologijami za izboljšanje kakovosti bivanja, demo dneve, kjer bodo startupi predstavili svoje inovacije ter vsakoletne konference, kjer bodo strokovnjaki združili znanje o kakovosti zraka, vode, hrane in zemlje.

Inoviraj zdaj

Inovacijske delavnice

Organizacija rednih delavnic, seminarjev in predavanj s strani internih in eksternih strokovnjakov, kjer se bodo predstavljale najnovejše tehnologije, trendi ter priložnosti na področju izboljšanja kakovosti bivanja.

Demo dnevi

Organizirali bomo dogodke, na katerih bodo startupi lahko predstavili svoje inovacije investitorjem, potencialnim partnerjem in končnim uporabnikom, kar bo omogočilo hitrejši prehod od ideje do trga.

Strokovne in znanstvene konference

Inštitut bo največji v regiji, ki se bo ukvarjal s kakovostjo bivanja in zatorej bo naš cilj, da združimo znanje iz področja kakovosti zraka, vod, hrane in zemljin na vsakoletnih srečanjih, kjer se bodo združili največji strokovnjaki iz področja in delili najnovejša dognanja na področjih za kakovost bivanja.

ČETRTA FAZA

Trajnost in družbena odgovornost

Inštitut bo sledil trajnostnim načelom, zmanjševal vpliv na okolje in spodbujal odgovorno ravnanje, hkrati pa se aktivno vključeval v lokalno skupnost s ciljem izboljšanja izobraževanja, ozaveščanja in življenjskih pogojev v regiji.

Inoviraj zdaj

Trajnostni pristop

V vseh vidikih delovanja inštituta bomo sledili trajnostnim načelom, zmanjševanju vpliva na okolje ter spodbujanju odgovornega ravnanja.

Družbeni učinek

Aktivna vključenost v lokalno skupnost bo omogočila, da inštitut prispeva k izobraževanju, ozaveščanju in izboljšanju življenjskih pogojev v regiji.

PETA FAZA

Partnerstva in sodelovanje, ključ do uspeha

Program bo temeljil na sodelovanju z različnimi partnerji za reševanje izzivov kakovosti bivanja skozi raziskave in inovacije.

Inoviraj zdaj

Povezovanje in sodelovanje

Uspeh programa temelji na povezovanju z različnimi partnerji. Z univerzami, podjetji, lokalnimi skupnostmi in strokovnjaki bomo gradili sinergije, ki bodo prispevale k bogatim raziskavam, razvoju in inovacijam. S skupnimi močmi bomo lahko reševali kompleksne izzive na področju kakovosti bivanja.

Središče inovacij

Razvojni Inštitut MIK se bo uveljavil kot središče inovacij, ki bo ne le ustvarjalo izjemne izdelke, temveč tudi spodbujalo podjetništvo, trajnost in tehnološki napredek.

Program Razvojnega Inštituta MIK bo združil najboljše iz obeh svetov: proizvodnjo naprednih prezračevalnih sistemov in razvoj inovacij, ki bodo preoblikovale način, kako ljudje živijo in bivajo.

S sinergijo med proizvodnjo prezračevalnih sistemov in vzporednim razvojnim inkubatorjem, ki spodbuja mlade inovatorje in startup podjetja, bomo ustvarili okolje, ki bo prispevalo k napredku ter trajnostni inovacijam na področju izboljšanja kakovosti bivanja.

Poslanstvo inštituta je oblikovati prihodnost, ki bo bolj udobna, zdrava in povezana, ter prispevati k izboljšanju kakovosti bivanja za vse.

Skupno gledano, Razvojni Inštitut MIK vzpostavlja celovit ekosistem za razvoj inovacij, ki izboljšujejo kakovost bivanja.

S kombinacijo raziskav, razvoja, izobraževanja in podpore za startupe bo inštitut pospešil napredek na področju prezračevanja ter spodbudil nastajanje novih tehnoloških rešitev in podjetij, ki bodo odločilno vplivale na našo prihodnost.

Celovit program za inovacije in razvoj

Razvoj prezračevalnih naprav


Inštitut MIK omogoča sodelovanje startupom v razvoju naprednih prezračevalnih naprav, ki združujejo energetsko učinkovitost, visoko zmogljivost filtracije in pametno upravljanje.

Prototipna delavnica


Za uresničitev idej posameznikov se nahaja dobro opremljena prototipna delavnica, kjer se ideje preoblikujejo v fizične izdelke.

Izobraževanje in delavnice


Inštitut MIK organizira izobraževalne programe in delavnice za mlade inovatorje, ki jim omogočajo razvoj potrebnih veščin in znanj.

Snemalni studio


Za promocijo in komunikacijo inovacij startupov se nahaja tudi snemalni studio za ustvarjanje vsebin in predstavitvenih videov.

Startup inkubator


Poslovni prostori so opremljeni s sodobno infrastrukturo za razvoj in delo startupov.

Projektna pisarna


Posameznikom in ekipam je na voljo projektna pisarna za pridobivanje sredstev iz Slo in EU skladov, katerih sredstva pomagajo mladim pri zagonu.

Proizvodnja in skladišče


Inštitut omogoča proizvodnjo in skladiščenje izdelkov, ki jih razvijajo startupi.

Založništvo


Startupom ponuja možnost za izdajo publikacij in vsebin, povezanih z njihovimi inovacijami.

KONTAKT

  Ime in priimek*

  E-mail*

  Sporočilo*

  * zahtevano

  Svečana otvoritev stavbe

  Svečana otvoritev

  Vizionarsko zastavljenega projekta, ki je eden večjih na področju kakovosti bivanja v evropskem prostoru. V njegovem sklopu bodo delovali Razvojni center MIK, Inštitut dr. Petra Novaka in podjetje prezračevalnih naprav MIKrovent.

  Slavnostni dogodek se je dogajal 25. septembra 2023 v Vojniku.

  Cenjeni gosti in govorniki

  S svojo prisotnostjo so nas počastili: Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, Predsednik SBC Joc Pečečnik in generalni direktor MIK Celje Franci Pliberšek.

  Glasbeni spektakel

  Glasbeno so dogodek popestrili in nas zabavili s svojo kreativnostjo in odlično izvedbo: Petar Grašo, Nina Pušlar, Modrijani, Nuša Derenda, Marko Vozelj, Kvatropirci, Vivere, Vili Resnik, Miran Rudan, Oto Pestner, Uroš Perič, Maja Keuc, Bepop Ladies, Godalni kvartet C’est La Vie in Diamanti.

  Bila je nepozabna izkušnja, ki je združila moč besed in melodij ter pustila trajen vtis v srcih vseh prisotnih.